Werkwijze

Hoe gaan wij eigenlijk te werk? We schetsen het proces in vogelvlucht.
Uw opdracht wordt door ons in ontvangst genomen en in principe binnen één werkdag gescreend en in behandeling genomen. Wij nemen vervolgens de gewenste actie, variërend van het zenden van een brief tot het uitbrengen van een sommatie-exploot (een huisbezoek door de gerechtsdeurwaarder bij hogere vorderingen) of het verrichten van de ambtelijke handeling. Alles draait om snelheid, immers hoe sneller er gehandeld wordt hoe groter de kans van slagen.
We houden daarbij rekening met uw wensen en proberen zoveel mogelijk klantgericht te werken, want meestal wilt u toch weer verder met uw (tijdelijk) niet betalende klant. Daarbij houden wij ons vanzelfsprekend aan de wet en de gedragsregels. Aan de andere kant houden we natuurlijk ook de kostenkant in de gaten.
Persoonlijk contact is heel belangrijk voor een goede oplossing van een zaak. Indien uw klant niet reageert op onze schriftelijke mededelingen, dan proberen wij nog persoonlijk in contact te komen. De ervaring leert dat zo vaak achterhaald kan worden wat nu eigenlijk de reden van niet betalen is. Meestal betreft het een tijdelijk betalingsprobleem. In overleg met u zoeken we naar een passende oplossing.
De meeste zaken worden dan ook in de minnelijke fase voldaan. Mocht het echter nodig zijn dat er toch geprocedeerd wordt dan doen wij dat in overleg met u met opgave van kosten, kansen en risico’s. U kunt dan een gedegen afweging maken om tot een beslissing te komen.
Eén ding weet u zeker: u wordt geholpen door vier goed opgeleide (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders die in staat zijn snel te handelen!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verrijken. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close