Door tijdig aanmaningen te sturen en persoonlijk contact met uw debiteur te onderhouden, voorkomt u in veel gevallen dat de situatie uit de hand loopt. Op deze manier kunt u al in een vroeg stadium de reden van wanbetaling achterhalen. Vaak is dat voldoende om tot een passende oplossing te komen. Helaas niet altijd. Blijft het probleem voortduren, dan is VDSH Incasso & Gerechtsdeurwaarders u graag van dienst.

Een incassozaak kent bij ons twee fasen:

Incassotraject
– Intakegesprek met de klant
– Probleemanalyse
– Benadering van de debiteur
– Tussentijds overleg met de klant
– Financiële afwikkeling met de klant na incasso

Ambtelijk traject (indien betaling na sommatie uitblijft)
– Veroordeling vragen aan de rechter
– Executiefase (tenuitvoerlegging)
– Financiële afwikkeling met de klant na incasso

De gerechtsdeurwaarder is bij uitzondering bevoegd om een incassozaak van begin tot eind in eigen beheer te behandelen.

Arthur Scherpenzeel maakt graag een afspraak met u!

 

    
Bijsluiters Ga naar menu