Bijsluiters

U heeft van de deurwaarder een ambtelijk stuk ontvangen. Door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is voor een aantal ambtshandelingen een bijsluiter met eenvoudige uitleg ontwikkeld. Deze bijsluiters treft u hieronder aan. De bijsluiters dienen niet als vervanging van het ambtelijke stuk wat u heeft ontvangen, maar dienen er toe om een algemene uitleg te geven van het ambtelijke stuk wat u heeft ontvangen. Aan deze bijsluiters kunnen dan ook geen geen rechten worden ontleend.

De navolgende bijsluiters zijn beschikbaar:

– u heeft een vonnis ontvangen

– u heeft een aanzegging ontvangen dat uw woning ontruimd gaat worden

– op uw loon- of uitkering is beslag gelegd

– op uw banktegoeden is beslag gelegd

– op uw inboedel en/of auto is beslag gelegd

Heeft u na het doornemen van de bijsluiter nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor nadere toelichting.